2014-12-10 11:26:27

TAJNIK/ICA ŠKOLE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13. ) Osnovna škola Dragutina Domjanića, gajnice 31, 10000 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. TAJNIK/ICA ŠKOLE

- 1 izvršitelj/ca - na određeno, puno radno vrijeme

            

       Uvjeti: Prema Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave  u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta:  životopis, domovnica , dokaz o stručnoj spremi, potvrda o nekažnjavanju (preslike) , dostaviti u roku 8 dana  od dana objave na adresu Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati .

 Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči škole, na web stranici škole i na  mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  08.12.2014. godine.

    Rok za ponude je do  16.12.2014.  godine.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb