djeljivost

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
 1     2         
           
           
3             
       4      
           
5             
           
           
      6       
           

Across:

1. Jedno od doseljenih grčkih plemena...
3. najveći otok u Sredozemnom moru
5. čudovište iz grčke mitologije:pola čovjek-pola bik
6. grčki grad-država

Down:

2. pismo kojie su Grci preuzeli od Feničana...
4. grčki povjesničar-"otac povijesti"