preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb

 

Kalendar za školsku godinu 2020./2021.

Nastava počinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2021. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine.

Jesenjski odmor traje od 2. studenog 2020. godine do 3. studenog 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenog 2020. godine.

Prvi dio zimskog odmora učenika počinje 24. prosinca 2020. godine, a završava 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.

Drugi dio zimskog odmora učenika počinje 23. veljače 2021. godine, a završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine

Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2021. godine, a završava 9. travnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

Ljetni odmor počinje 19. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit.